021-66348794 INFO@ARASHIDLIGHT.IR

مشاوره رایگان: 22913065

دسته‌بندی نشده

روش های نورپردازی در فضاهای اداری روشنایی عمومی در مقابل نورپردازی موضعی اساساً دو روش برای طراحی و اجرای روشنایی در فضاهای اداری وجود دارد. یکی طراحی روشنایی عمومی به گونه ای است که روشنایی‌ مورد نیاز کل فضا تامین شود، این روش برای دفاتر خصوصی یا