021-66348794 INFO@ARASHIDLIGHT.IR

مشاوره رایگان: 22913065

محاسبات روشنایی برچسب

این سوال به صورت مداوم توسط مصرف کنندگان محصولات روشنایی تکرار می شود و در بسیاری از موارد اتفاق می افتد که به دلیل روشن نبودن تفاوت L70 با LM79 و LM80 این معیارها با هم اشتباه گرفته می شوند. اگرچه از همه این معیارها

روش های نورپردازی در فضاهای اداری روشنایی عمومی در مقابل نورپردازی موضعی اساساً دو روش برای طراحی و اجرای روشنایی در فضاهای اداری وجود دارد. یکی طراحی روشنایی عمومی به گونه ای است که روشنایی‌ مورد نیاز کل فضا تامین شود، این روش برای دفاتر خصوصی یا

فرآیند طراحی روشنایی کمی پیچیده است، زیرا شامل تعدادی متغیر است که اندازه‌گیری دقیق برخی از آنها به خصوص در کاربردهای صنعتی و تجاری دشوار است. فرآیند طراحی روشنایی شامل چند مرحله است و برای جلوگیری از اشتباه باید آنها را دنبال کرد.     عوامل موثر در

اهمیت طراحی روشنایی در فضا‌‌های اداری روشنایی فضاهای اداری بر چگونگی دیده شدن فضا و همچنین روحیه کارمندان و به دنبال آن بهره وری تأثیر می‌گذارد. به طور طبیعی، نور باید دید خوبی را برای کارهای بصری فراهم کند. اگرچه مهم است که روشنایی محیطی و