021-22913067 INFO@ARASHIDLIGHT.IR

مشاوره رایگان: 22913067

اتصالات الکتریکی ریل

معمولا ریل چراغهای مگنتی دارای طولهای مشخصی است. برای برقراری ارتباط الکتریکی بین دو ریل از اتصالات مخصوص آن که داخل خود ریل قرار می گیرند استفاده می شود. این اتصالات در دو نوع موجود می باشند. نوع اول که در اصطلاح به آن کانکتور ثابت می گویند برای زمانی است که دو ریل مجزا  در راستای هم قرار می گیرند. نوع دوم زمانی استفاده می شود که دو ریل مجزا به صورت L قرار بگیرند. به این نوع از کانکتورها در اصطلاح کانکتور متحرک گفته می شود. معمولا طول کلی کانکتور متحرک به دلیل امکان چرخش از طول کانکتور ثابت بیشتر است.

توضیحات

توضیحات

کانکتورها در هر دو مدل کاملا در داخل ریل قرار می گیرند و اتصال الکتریکی بین دو ریل مجزا را برقرار می کنند. کانکتور از طریق ایجاد ارتباط الکتریکی بین دو ریل باعث می شود که برای هر ریل مجزا نیاز به درایور جداگانه نباشد و همچنین بتوان با قرار دادن انتخابی کانکتورها ماژولهای موجود روی یک ریل را با ماژولهای روی ریل دیگر به صورت جداگانه کنترل کرد و روشن و خاموش نمود.

کانکتور متحرک