021-66348794 INFO@ARASHIDLIGHT.IR

مشاوره رایگان: 22913065

ماژول نقطه ای زاویه پذیر

توضیحات

توضیحات

این ماژول مشابه ماژول نقطه ای است اما قابلیت زاویه پذیری به آن اضافه شده است. نوع پخش نور این چراغ متمرکز است و زاویه پذیر بودن باعث می شود که گزینه مطلوبی برای اجرای تکنیک Wall washing در نورپردازی باشد. این ماژول برای نورپردازی اشکالی نظیر تابلو و انواع قفسه ها در فضاهایی نظیر گالری و فروشگاه گزینه مطلوبی است.

این ماژول در توانهای 6 و 12 وات قابل ارایه است.